Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur får vi goda vanor att hålla i sig?

Publicerad 2020-01-28 13:03
Välkommen till ett inspirerande frukostmöte med handfasta tips om mat och rörelse som piggar upp i vintermörkret. Bland annat samtalar vi kring den livsviktiga frågan: Hur får vi goda vanor att hålla i sig? Det är FinsamGotland som arrangerar.

Vi är halvvägs genom oxveckorna och eventuella nyårslöfte kan behöva en kick för att hålla i sig. Det handlar om att förlänga livet, att ta riskerna med stillasittande på allvar. Minnas att varje steg, varje rörelse räknas!

Bra matvanor gör att vi mår bra, både nu och i framtiden. Att äta hälsosamt innebär också att kunna njuta av mat och trivsamma måltider. Se detta frukostmöte som inspiration både för egen del, privat, men också för dem du möter i arbetet. Fysisk aktivitet hjälper mot psykisk ohälsa och utmattning. Även mat och miljön kring måltider kan öka det psykiska välbefinnandet.

Medverkande Elisabet Drugge och Emma Ferronato ingår i Region Gotlands team kring levnadsvanor och hälsofrämjande sjukvård.


Medverkande: Elisabet Drugge, leg dietist och Emma Ferronato, leg sjukgymnast.

Plats: Hörsalen, Vuxenutbildningen, Gesällgatan 7.

Tid: Programmet pågår 8.00-9.00. FINSAM bjuder på frukost från klockan 07.30.

Anmälan: anmalan@finsamgotland.se senast onsdagen innan frukostmötet.

 

Fakta om Finsam:
Genom FinsamGotland samverkar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Gotland med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Målet är att finna och utveckla nya former för möten, arbetssätt och organisation inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. Alltid med individen i centrum. Finsams frukostmöten ska vara en mötesplats för aktuella diskussioner.