Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på hälsosjuksköterska Katarina Jupiter på Visby lasarett.

Premiär för tobaksavvänjning på nätet!

Publicerad 2020-01-27 10:54
I januari startar en ny behandlingsform där gotlänningarna kan få hjälp att sluta röka eller snusa via 1177 Vårdguidens hemsida. Behandlingsprogrammet heter Tobakshjälpen och finns tillgängligt dygnet runt.
Genom Tobakshjälpen på 1177.se kan man, när helst det passar, få tillgång till kunskap och verktyg som underlättar tobaksavvänjning och samtidigt få en behandlare följer en genom hela programmet. 
 
- Att ha en individuell kontakt under hela behandlingstiden men ändå ha friheten att arbeta med programmet när och var som helst, tror vi är en lyckad lösning för många, säger Elisabet Drugge processledare för hälsofrämjande sjukvård och folkhälsa som hjälper till att starta upp tjänsten tillsammans med Katarina Jupiter, tobaksavvänjare på Hälsosjuksköterskemottagningen. 
 
Under programmets gång får den som vill sluta med tobak arbeta med sina beteenden, tankar och känslor som har samband med tobaksbruket. Vid behov kan behandlaren även ringa upp, det går också fint att komplettera med fysiska möten. Detta gör tjänsten både personlig och anpassad, trots att det är ett strukturerat program via en digital plattform. 
 
- Vi är glada för att vi nu kan erbjuda den här tjänsten säger Katarina Jupiter och tillägger att tjänsten är säker, man loggar in med mobilt bank-id eller annat e-leg i ett beprövat system, Stöd och Behandling, i 1177.se.