Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny rutin för beställning av nutritionsprodukter

Publicerad 2020-01-25 06:32
Från och med 1 februari 2020 tar Hjälpmedelscentralen över distributionen av nutritionsprodukter på Gotland. Gäller för personer folkbokförda på Gotland, 16 år och äldre.

Din dietist eller läkare gör fortsatt en bedömning och förskrivning. Med den nya förskrivningen kontaktar du Hjälpmedelscentralens (HMC) kundtjänst för läkemedelsnära produkter när du vill göra nästa beställning av produkter. HMC ringer när varorna finns att hämta. Varorna kan sedan hämtas på Hjälpmedelscentralen eller levereras till önskad adress utan extra kostnad. Ombud kan hämta ut på Hjälpmedelscentralen vid behov.