Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårens program för dig som är anhörig

Anhörigstöd 18+ riktar sig till dig som vårdar/stödjer någon nära med sjukdom eller funktionsnedsättning. Nu är vårens program här!

Du vet väl att du som är anhörig kan få enskilda, sorterande samtal?
Du kan också delta i anhöriggrupp och vi arrangerar föreläsningar över året.

Läs mer i programmet.

Följ oss också gärna på www.facebook.com/anhorigstodregiongotland