Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Mia Stuhre, projektledare, och Elin Nysten, biträdande projektledare, tog emot Signumpriset för Almedalsveckans räkning.

Almedalsveckan får Signumpriset 2020

Publicerad 2020-01-23 13:00
Signumpriset uppmärksammar varje år en organisation som utmärker sig genom att långsiktigt och strategiskt arbeta med att vårda sitt varumärke. Almedalsveckan kammar alltså hem utmärkelsen 2020. Övriga nominerade var BOB, Husqvarna, Intrum och Östersjöfestivalen.

– Att vår fantastiska mötesplats får den här utmärkelsen gör oss enormt stolta. Innehållet och bilden av varumärket Almedalsveckan skapas gemensamt med hjälp av de närmare 2 000 arrangörer som bidrar med evenemang, engagemang och entusiasm varje år, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan.

I motiveringen nämns bland annat följande som en av de delar som bidrog till att Signumpriset 2020 tillfaller Almedalsveckan:

Medvetenheten genomsyrar allt styrmaterial såsom bland annat i varumärkeshandboken och i kommunikationsplanen. ALMEDALEN behandlas verkligen som ett varumärke, och man har tänkt på varje liten detalj och för fram den på ett lättillgängligt och medryckande sätt. En spännande detalj i Region Gotlands varumärkesarbete är framhållandet av samverkande krafter; de säger själva: ”Men att äga räcker inte, varumärkets styrka är samverkan med alla som bidrar”.

– Samverkan är viktigt för oss och därför vill jag dela den här utmärkelsen med alla som är med och skapar Almedalsveckan, säger Mia Stuhre.

Signumpriset är instiftat av immaterialrättsrådgivarna Groth & Co för att öka nordiska företag och organisationers konkurrenskraft och medvetenhet om vikten av ett aktivt arbete med sina varumärken. De nominerade bedöms utifrån en rad kriterier som innefattar konkreta exempel på hur varumärket förmedlas i text och bild till anställda och kunder och hur den långsiktiga utvecklingen sett ut.

– Extra stolt är jag över att största delen av varumärkesarbetet sköts inom Region Gotland, av oss och med små medel, men med stort hjärta för vår demokratiska mötesplats, säger Mia Stuhre.

Under de 25 år som priset har delats ut har varumärkesarbetet hos hundratals nordiska företag hårdgranskats av en jury bestående av representanter från marknadsföring, juridik och akademi. Av de tidigare vinnande varumärkena kan nämnas Fjällräven, Pippi Långstrump, Polarn O. Pyret, Svenskt Tenn, Lantmännen, Gröna Lund och Svenska Dagbladet. Till denna tunga skara kan nu även varumärket Almedalsveckan läggas till!