Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppet hus!

Välkommen till öppet hus på Solklintskolan tis. 28/1 kl. 16.00-19.00.

Besök våra lokaler, ta del av olika lektioner och ta en fika i Kaffis!