Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden visar positiva siffror: ”Mycket gott jobb görs”

Publicerad 2020-01-22 14:37
Nu står det klart att socialnämnden gick plus med 5,2 miljoner kronor för 2019.
– Det handlar om ett mycket gott jobb som görs på många ställen för att vi ska
få det här resultatet, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
När bokslutet för 2019 presenterades för politikerna i socialnämndens arbetsutskott stod det klart att socialnämnden går plus med 5,2 miljoner kronor. Den totala budgeten på 1,4 miljarder höll alltså, med en positiv marginal.
 
Det finns några poster som delvis förklarar resultatet. Det handlar bland annat om att förvaltningen får ersättningar från Migrationsverket för flyktingmottagandet för 2019 och till viss del retroaktivt. 
 
Alla delar inom förvaltningen har också fokuserat på bemanning och bland annat anställt fasta vikarier. Därmed har man kunnat få en bättre koppling mellan behov och kostnader. 
 
Dessutom har medarbetarna tagit ut mer semester än tidigare år och det bidrar också till ett bättre resultat.
 
– Men framför allt har alla bidragit med en hög medvetenhet för kostnader och
det har gjorts ett stort arbete för att minska på hyrpersonal, säger Marica Gardell. 
 
Rolf Öström, moderat ordförande i socialnämnden:
– Jag vill tacka alla medarbetare som har bidragit. Vi politiker har också jobbat hårt för att hålla en stram budget. Nu ser vi resultatet, säger Rolf Öström.
 
Rolf Öström lovade i början av förra året att han och nämnden skulle bjuda på tårta om förvaltningen lyckades visa ett plusresultat. Det löftet tänker han nu infria.
– Vi ska se till att alla får tårta, säger han.
 
Trots glädjande siffror finns det stora utmaningar framåt. 
– Sjuktalen måste minska, vi måste ha fokus på kompetensförsörjningen för att klara verksamheten framåt. Vi måste också se till att lösa finansieringen av
LSS-verksamheten och vi måste fortsätta med omställningsarbetet av barn- och ungdomsvården, säger Marica Gardell.