Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bostadsservice

Bostadsservice finns på Åhsbergsgatan 9. Du hittar dit genom att ta första avtagsvägen till höger efter lasarettets huvudentré.

Telefon: 0498-268048, telefontid: 09.00-11.30, övrig tid maila: bostadsservice.hsf@gotland.se

Sidan är under uppbyggnad, mer information kommer