Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fint vattenpris till Susanne och Tommy för arbetet med bräckvattenverket

Publicerad 2020-01-21 08:53
Region Gotlands vatten- och avloppschef Susanne Bjergegaard Pettersson tillsammans med projektledare Tommy Grönström har tilldelats Föreningen Vattens miljöpris Kemira-priset. I motiveringen står det bland annat att man arbetat med en ”okonventionell lösning” för att säkra dricksvattenförsörjningen.

Varje år delar nationella Föreningen Vatten ut ett antal miljöpriser till personer som de anser har gjort något extra för vatten- och avloppsmiljön. Kemira-priset tilldelas den som under året gjort en berömvärd insats i vattenvårdens tjänst.
- Väldigt roligt och överraskande, säger de båda som får dela på det fina priset. De tillägger även att priset inte ska ses som att det går till dem personligen.
- Det är så många som medverkat i detta projekt, många duktiga medarbetare och dessutom har vi en bra partner i form av Nybergs Entreprenad AB, betonar Tommy.

Motivering: ”Gotland har under flera år varit drabbade av stor vattenbrist. Susanne Bjergegaard Pettersson och Tommy Grönström på Region Gotland, tilldelas Kemirapriset för deras insatser för att med en för Sverige okonventionell lösning säkra dricksvattenförsörjningen för en stor del av Region Gotland. 2019 stod det stora bräckvattenverket med avsaltningsanläggning klart på södra Gotland med en medelkapacitet på 5000 kubikmeter per dygn.”

- Det är trevligt när VA-Sverige belönar oss på detta sätt. Det visar att vi på Gotland ligger långt fram och är modiga, säger Susanne.

20.000 kronor

Priset utgörs av ett diplom och ett resestipendium på 20 000 kronor där resan ska anknyta till pågående utveckling inom VA-tekniken. Susanne och Tommy säger att de ska ta ”vattengänget” på någon form av studieresa. Kanske till någon ö som har samma problematik när det gäller vatten som Gotland.

Bildtext: Här skålar Region Gotlands vatten- och avloppschef Susanne Bjergegaard Pettersson med projektledare Tommy Grönström i vatten. De betonar att priset tillfaller alla som arbetat med detta för Gotland så viktiga vattenprojekt.