Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Drönarflyg över ringmuren och Östercentrum

Publicerad 2020-01-20 13:41
Med start under januari flyger Region Gotland drönare över ringmuren och Östercentrum.
Flygningen görs för att samla material för att skapa en 3D-modell och så kallat ortofoto (flygbild) över området.
Arbetet med att dokumentera Östercentrum kommer också att ske med handhållen kamera. Detta görs för att se hur nya byggnadsvolymer fungerar tillsammans med de som finns idag.

Arbetet är ett led i Region Gotlands arbete med att digitalisera bland annat samhällsplaneringen. Fotograferingen över ringmuren och Östercentrum kommer att på gå till och med april.

Läs mer om drönarflygning