Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på ett par som tränar på verktygen andning, avspänning, rösten och tankens kraft i Föda utan rädsla metoden (illustration)

Föda i trygghet på Visby lasarett

Publicerad 2020-01-16 11:49
Många gravida känner rädsla och stress inför att föda barn. Med projektet Föda i Trygghet arbetar förlossningen/BB utifrån metoden ”Föda utan rädsla” (FUR) som verkar för att skapa optimala fysiologiska och känslomässiga förutsättningar för den födande kvinnan, stödpersonen och barnet. Att föda i trygghet.
Gotland har en unik möjlighet att arbeta med kontinuitet i vårdkedjan tack vare småskaligheten. 
 
- Vi är en av de första klinikerna i landet som implementerat FUR-metoden igenom hela vårdkedjan. Det är hälften av alla gravida med partner på Gotland som går FUR-kursen. Kursen är mycket viktigt för att minska stress och rädsla vid graviditet och förlossning, vilket i slutändan leder till att vi får trygga födande kvinnor. Syftet med kursen är att stärka blivande föräldrar i tron på sin egen förmåga genom kunskap om fysiologi samt praktiska verktyg, säger barnmorskan Sophia Hoy.
 
Av 100 kvinnor som gått FUR-kursen på Gotland 2018-2019 födde 76 procent vaginalt. 16 procent av FUR-kursdeltagarna förlöstes med kejsarsnitt. Gotland hade en kejsarsnittsfrekvens på 20,5 procent under samma period. Rikets siffror låg då i snitt på 17,4 procent gällande kejsarsnitt. 
 
Varför startade ni arbetet med FUR?
- Två av oss barnmorskor kom i kontakt med metoden under vår barnmorskeutbildning och blev inspirerade. Det här var något vi kände att vi måste dela med oss av. Det fanns också en efterfrågan hos de blivande föräldrarna om en praktisk förlossningsförberedande kurs. Därför utbildades de första FUR-instruktörerna och i samband med det startade vi upp de första kurserna för blivande föräldrar. Kursen är gratis och alla är välkomna, säger barnmorskan Malin Jäderberg-Berggren.
 
Ser ni någon skillnad före och efter att ni införde FUR?
- Ja! Partnern vågar ta plats på förlossningsrummet och vår upplevelse är att vi har trygga kvinnor som säger JA till födandet, säger undersköterska Erika Norrby.
 
Korta fakta om metoden:
Föda utan rädsla (FUR) är en metod som verkar för en trygg förlossning. Kvinnokroppen vet hur den ska föda och kvinnans uppgift är att följa med i födandets rytm. Metoden bygger på kroppens fysiologi.
 
Det finns ett stressystem kopplat till känslan rädsla som hindrar den naturliga födelseprocessen, ett fysiologiskt NEJ. Det finns också ett lugn och ro system kopplat till känslan trygghet, ett fysiologiskt JA. I trygghet är det möjligt att följa med att tillåta kroppen att föda. Ett kontinuerligt stöd stimulerar tryggheten och är den enskilt viktigaste faktorn för ett positivt medicinskt utfall och en positiv förlossningsupplevelse.