Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasievalet har startat

Publicerad 2020-01-16 08:00
Idag, den 16 januari, startar gymnasievalet. Det betyder att alla elever i årskurs 9 samt elever som går på något av gymnasieskolornas introduktionsprogram nu kan börja välja bland de 18 program och trettiotal inriktningar som erbjuds på Wisbygymnasiet.

Vid gymnasievalet anger man vilket program man vill gå samt vilken inriktning man just nu är intresserad av att börja i år 2. Det definitiva inriktningsvalet görs först under det första studieåret (förutom på det estetiska programmet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet samt naturbruksprogrammet på Wisbygymnasiet där man gör sitt slutliga inriktningsval redan i samband med gymnasievalet). Det är viktigt att lägga in inte bara ett utan flera val för att förbättra möjligheterna att få en gymnasieplats.

Den 17 februari avslutas den preliminära delen av gymnasievalet. Därefter sammanställs alla elevers ansökningar för att se hur de söker, vilka program och varianter som är populära och vilka som inte är det. Politiker och tjänstemän beslutar om vilka utbildningar som kan starta och antalet utbildningsplatser efter hur eleverna väljer. Elevernas val, liksom tillgången på APL-platser, påverkar vilka inriktningar som slutligen startar.

Den 15 april presenteras resultatet av den preliminära antagningen. Omvalsperioden startar den 20 april. Sista dag för omval är den 13 maj och den 26 juni presenteras den slutliga antagningen. Den 26 juli är sista dag att logga in på ansökningswebben och tacka ja eller nej till erbjuden utbildningsplats. 

Läs mer om gymnasievalet