Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdomsledarpriset 2020

Publicerad 2020-01-15 13:47
Nominera någon till årets Ungdomsledarpris! En privatperson kan söka priset för egen del och en förening eller distriktsorganisation kan söka för medlems räkning. Sista ansökningsdag är den 15 april.

Region Gotlands Ungdomsledarpris på 10 000 kronor är avsett som stimulans till en ideellt arbetande ledare verksam inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.

Alla som arbetar ideellt med ungdomsarbete kan söka. En privatperson kan söka priset för egen del och en förening eller distriktsorganisation kan söka för medlems räkning.

Sista dag för inlämnande av ansökan är den 15 april.

Ansökningsblankett och mer information hämtas på https://etjanst.gotland.se under rubriken Kultur- och fritid eller genom att kontakta kultur- och fritidsenheten, Malin Sjöstedt, telefon: 0498-26 96 76, e-post: forening@gotland.se