Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från dagen 92 möjligheter

92 möjligheter att utveckla Gotland

Publicerad 2020-01-14 13:42
Idag arrangeras evenemanget och dagen ”92 möjligheter”. Det är en dag med fokus på lokal och regional utveckling. ”92 möjligheter” är ett samverkansprojekt där Region Gotland är en av delarrangörerna. Dagen genomförs på Wisby Strand.

Det är femte gången som dagen arrangeras. Likt tidigare år handlar dagen om kunskapsöverföring, inspiration och nätverkande. Syftet med dagen är att samla öns eldsjälar, entreprenörer och engagerade gotlänningar, för att ge energi och bränsle till ökat samarbete, företagande och engagemang i Gotlands alla 92 socknar.

92 möjligheter-dagen 2020 sätter ämnet platsutveckling i fokus med inspiration från människor och platser på och utanför ön.

- Den här dagen är viktig som mötesplats för öns eldsjälar och engagerade gotlänningar, det vill säga många av öns olika utvecklingsaktörer. Och lika viktigt är det att Gotlands alla socknar jobbar med sin egen utveckling och hittar det unika för sin egen plats, säger regiondirektören Peter Lindvall

- Vi har idag bland annat fått höra om arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, ett arbete som drivs av regionen och som är ett strålande exempel på hur alla gotlänningar tillsammans kan vara med och utveckla vårt Gotland, säger regiondirektören Peter Lindvall.

Dagen är ett samverkansprojekt mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Tillväxt Gotland, Swedbank, Uppsala Universitet Campus Gotland, Gubis och Geab.