Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gamla ledningscentralen renoveras

Publicerad 2020-01-14 09:36
Region Gotland inleder under denna vecka renovering och viss ombyggnad av den före detta ledningscentralen i Galgberget i Visby.

Anläggningen, som är en gammal civilförsvarsanläggning byggd på 1950-talet, blev senast renoverad i mitten av 1980-talet och har därför ett stort renoveringsbehov. I dag används anläggningen framförallt för utbildning och övning inom krisberedskapsområdet, vilket den även kommer att göra i framtiden.

-Inledningsvis kommer den gamla ledningscentralen att tömmas på ålderstigen teknik och inredning vilket påbörjas under januari. Därefter kommer bland annat ytskikt, reservkraftverk och skalskydd att bytas ut, säger Region Gotlands säkerhetschef, Johan Kallum.

Ombyggnationen innebär även att man kommer att bereda etableringsytor (grusyta för byggbodar) utanför ingången till anläggningen. Renoveringen är finansierad med statliga medel och arbetet beräknas vara klart i början av 2021 då området runt anläggningen kommer att återställas.