Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klartecken - regionen får teckna bussavtal

Publicerad 2020-01-10 15:40
Högsta förvaltningsdomstolen har i dag kommit fram till att inte meddela prövningstillstånd i målet gällande Gotlandsbuss AB. Det gör att Region Gotland nu kan teckna avtal i bussupphandlingen som överklagades i början av april förra året.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver i sin dom att man inte finner skäl att meddela prövningstillstånd och att kammarrättens avgörande från december 2019 därmed står fast. Det betyder att regionen nu kan teckna avtal med Bergkvara buss AB och därmed säga upp det avtal som tecknades med bolaget i oktober under överprövningstiden.

 - Det här har varit en lång juridisk process som nu är avslutad. Nu ser vi fram emot att utveckla den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på Gotland tillsammans med Bergkvarabuss AB, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

 -Region Gotland kan under de kommande tre åren tillsammans med Bergkvarabuss AB påbörja ett förbättringsarbete av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på landsbygden och i Visby, säger Patric Ramberg, teknisk direktör.

  -Uppdraget utökar vår verksamhet på Gotland och vi ser fram emot att tillsammans med Region Gotland utveckla en kundorienterad och grön kollektivtrafik, säger Per Thorsell, VD Bergkvarabuss AB.