Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ökning av antalet utfärdade parkeringsanmärkningar

Publicerad 2020-01-10 14:18
Antalet utfärdade parkeringsanmärkningar på Gotland ökade under 2019 med cirka 30 procent jämfört med snittet för 2017-2018.
- Ökningen beror bland annat på att fler parkeringsvakter var i tjänst under 2019 men också sämre efterlevnad när det gäller parkeringsregler, berättar trafikplanerare Lennart Klintbom på Region Gotland.

Under 2019 ökades även de olika avgiftsnivåerna gällande felparkering. En mindre förseelse, som tidigare bötfälldes med 400 kronor, ökade till 600 kronor. Förseelser för 600 kr kostar nu 800 kronor och tidigare 1000-kronorsförseelser går nu på 1300 kr.

Ökningen av avgiftsnivåerna samt antalet anmärkningar ger förstås också en ökning av intäkterna, som för 2019 ökade med cirka 35 procent eller ökning med 1,5 miljoner kronor. Under 2019 utfärdades det 7090 st parkeringsanmärkningar på Gotland vilket innebär parkeringsavgifter på totalt 4,14 miljoner kronor som går in i Region Gotlands gatubudget.

Fler parkerar fel

- Vi märkte även att efterlevnaden när det gäller att parkera rätt dessutom blev märkbart sämre redan under 2018, som då ger fler utfärdade parkeringsanmärkningar under 2019, vilket är tråkigt. Vi vill ju hellre att man parkerar rätt än att antalet anmärkningar blir fler, säger Lennart Klintbom.

Det är främst de mindre förseelserna, såsom felinställd p-skiva, som ökade under 2019.