Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Nedstämd elev passerar två elever som mobbar en tredje.

Blir du utsatt för mobbning, trakasserier eller diskriminering?

Skolan ska vara en trygg plats. Det betyder att du aldrig ska behöva vara rädd, bli mobbad, retad, knuffad, slagen eller illa behandlad på annat sätt i skolan. Varken av någon elev, lärare eller någon annan.

På youmo.se finns filmer och information på fler språk.
There are videos and information in more languages on Youmo.se

Gör någon eller flera av de här sakerna:

 • Om det går, skriv ned det som hänt, ta foton eller skärmdump av exempelvis meddelanden som skickats till dig och visa det för en vuxen.
 • Berätta för någon vuxen du litar på i skolan. Alla vuxna på skolan har ansvar att hjälpa dig.
 • Berätta för någon vuxen hemma. Be dem om hjälp att berätta för någon vuxen i skolan.
 • Berätta för rektor på skolan.
 • Skriv ett brev, mejl eller sms till någon vuxen i skolan eller hemma.

Det här ska hända när du berättar:

1. Anmäla - Personalen i skolan lyssnar på dig. De tar hjälp av rektor så att de tillsammans kan hjälpa dig. Rektorn pratar sedan med andra viktiga vuxna som tillsammans ska hjälpa dig.

2. Utreda - När skolans personal och rektorn får veta att du känner dig utsatt måste de genast ta reda på vad som hänt. Personalen kan också samarbeta med exempelvis skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog eller andra viktiga vuxna för att det ska bli bättre för dig.

3. Åtgärda och stoppa - All kränkning, mobbning, trakasserier och diskriminering ska sluta. Skolans personal måste göra allt de kan för att stoppa det. Skolan ska arbeta tillsammans med dig och den vuxne som ansvarar för dig hemma.

4. Följa upp och utvärdera - Om du fortsätter att bli dåligt behandlad måste skolan också fortsätta arbeta för att stoppa det.

Det är viktigt att skolan sparar information om det som hänt. Då kan skolan se och upptäcka om det som hänt är en del av ett större problem och arbeta med det problemet.

Bra att veta om hur skolan hjälper till:

 • Skolpersonalen har ansvar för att alla elever ska må bra i skolan, men personalen upptäcker inte alltid att någon är mobbad eller mår dåligt. Därför är det viktigt att du frågar efter hjälp.
 • När du berättar om hur du har det ska de vuxna hjälpas åt för att göra det bättre för dig.
 • Varje skola har en plan för hur de ska jobba för att stoppa kränkning, mobbning, trakasserier och diskriminering. Personalen i skolan kan berätta om planen för dig.
 • Det är viktigt att de vuxna i ditt hem får veta vad som händer i skolan. Personalen i skolan lyssnar först på dig och hjälper sedan till med att prata med andra vuxna som är viktiga för dig.
 • Om du är över 18 år räknas du som vuxen och kan bestämma vilka som du vill ska hjälpa till. Om du vill kan någon i din familj få veta hur det är i skolan.

Vad är kränkningar och vad är mobbning?

 • Kränkningar är när någon blir dåligt behandlad av andra.
 • Mobbning är när någon blir dåligt behandlad flera gånger.

Det är viktigt att du tar kontakt och berättar för en vuxen om du utsätts för mobbning eller kränkningar. Det ska alltid tas på allvar om du blir dåligt behandlad! Du behöver få hjälp om kränkningarna eller mobbningen inte slutar.

 

Kränkningar och mobbning kan till exempel vara:

 • elaka ord, viskningar, blickar och skratt.
 • om någon aldrig får vara med.
 • att sprida rykten om någon.
 • elaka kommentarer på nätet eller i sms.
 • att lägga upp kränkande bilder på nätet.
 • att vara taskig för att någon klär sig eller ser ut på ett visst sätt.
 • att vara taskig för att någon har en viss funktionsnedsättning.

Ibland är kränkningar och mobbning brottslig

Att behandla någon på ett kränkande sätt kan vara brottsligt. De här sakerna är exempel på kränkningar och mobbning som är brottsligt:

 • Att slå någon.
 • Att trakassera någon.
 • Att hota någon.
 • Att få någon under 15 år att göra sexuella saker på nätet.
 • Att sprida kränkande bilder på någon annan.
 • Att fota eller filma någon som till exempel är på toa, i duschen eller i omklädningsrummet, utan personens tillåtelse. 
Det kallas för diskriminering när någon blir illa behandlad på grund av till exempel sitt kön, sin funktionsnedsättning eller sin religion. Diskriminering är också brottsligt.
 

Det är trakasserier när någon behandlar dig dåligt på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är en typ av diskriminering och är olagligt.

Trakasserier kan vara att någon säger något som gör dig ledsen eller arg. Det kan också vara att någon beter sig obehagligt sexuellt.

Det är alltid den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande. Vad som upplevs som trakasserier kan upplevas olika av olika personer. Det är viktigt att du tar kontakt och berättar för en vuxen om du utsätts för trakasserier.

Vad är diskriminering?

Diskriminering är att behandlas sämre på grund av någon av orsakerna i listan här nedanför. De orsakerna kallas för diskrimineringsgrunder.

Det är viktigt att du tar kontakt och berättar för en vuxen om du utsätts för diskriminering.

Det står i diskrimineringslagen att ingen ska bli dåligt behandlad på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Det är förbjudet och brottsligt.
 

Diskrimineringsgrunderna är att ingen får behandla dig dåligt på grund av:

 • ditt kön
 • din ålder
 • din sexuella läggning
 • din religion eller annan trosuppfattning
 • att du har en funktionsnedsättning
 • din könsidentitet eller ditt könsuttryck, alltså att du inte ser ut eller känner dig som det kön andra förväntar sig
 • att du kommer från ett visst land eller har en särskild bakgrund eller hudfärg.

Mobbning och trakasserier kan också vara diskriminering, om det händer på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.
 

Var kan jag få hjälp och veta mer om diskriminering?

På DO.se/lättläst kan du läsa om vad diskrimineringsgrunderna betyder

På UMO.se kan du läsa mer om mobbning, trakasserier, diskriminering,  våld och heder

DO är en förkortning för Diskrimineringsombudsmannen. Du kan vända dig till DO för att få hjälp att få stopp på diskriminering. Läs mer om diskriminering på DOs webbplats