Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Planeringssekreterare
Margaretha Qviström
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: margaretha.qvistrom@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Begränsad bemanning expedition och studie- och yrkesvägledning 14-15 januari

På grund av utbildning av personal inför byte av elevregistreringsprogram har vi mycket begränsad service inom administrationen 14-15 januari.

Vi besvarar mail efter dessa dagar och det är ingen drop-in till studie- och yrkesvägledare onsdag 15 januari.