Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Telefon: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Samordnare barnkultur och konsthandläggare
Telefon: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturstipendier att söka

Publicerad 2020-01-07 14:24
Just nu finns det tre olika kulturstipendier att söka. Via kultur- och fritidsavdelningen på Region Gotland kan man söka ett kulturarbetsstipendium, ett rese- och vistelsestipendium till Tyskland och ett vistelsestipendium i Frankrike.

Kulturarbetsstipendium
Går du en konstnärlig utbildning eller är på väg att etablera dig inom det konstnärliga området? Då kan du söka kulturarbetsstipendium för att genomföra ett nyskapande kulturprojekt här på ön. Här finns mer information om kulturarbetsstipendiet.

https://www.gotland.se/kulturarbetsstipendium
 

Rese- och vistelsestipendium Tyskland
Region Gotland genomför årligen i september ett utbyte av konstnärsstipendiater i Landschaftsverband Westafalen i Lippe. Här finns mer information om rese- och vistelsestipendiet i Tyskland.

https://www.gotland.se/westfalen
 

Vistelsestipendium Frankrike
Region Gotland delar även ut ett stipendium bestående av månads vistelse på Hotel Chevillion i Grez-sur-Loing. Här finns mer information om vistelsestipendiet i Frankrike.

https://www.gotland.se/vistelsestipendium