Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Linda och Naim har börjat jobba heltid: "Jag fick frågan"

Publicerad 2020-01-03 13:46
Inom Region Gotland har det i flera år talats om heltidsresan. Nu börjar den bli verklighet.

 
I april 2016 tecknade Kommunal och Sveriges kommuner och regioner, SKR, ett nytt avtal för anställda inom skola, vård och omsorg. År 2021 ska heltidsarbete vara normen.
 
Inom Region Gotland är socialförvaltningen en av de förvaltningar som kommit längst. Det är också den förvaltning som har flest deltidsanställda. Från och med 2020 nyanställs bara på heltid och de som redan jobbar inom förvaltningen erbjuds att gå upp i tid.
 
Två av dem som börjat arbeta heltid är Naim Fajzi och Linda Wikebo i hemtjänsten i Visby. För dem var steget inte så stort eftersom de jobbade 90 procent förut. Men det märks ändå.
- Jo, det blir någon mer dag på en sexveckorsperiod och det blir längre dagar. Men än så länge tycker jag att det går bra, säger Linda Wikebo.
 
Hon funderade ett tag innan hon tog steget.
 
- Ja, jag fick frågan och tänkte lite. Jag kom fram till att det här är bättre för mig och för min pension. Det är ett högt tempo i våra jobb men trivs man i gruppen och ställer upp för varandra fungerar det.
 
Naim Fajzi tvekade inte särskilt länge.
- Det blir inte så stor skillnad för mig. Jag kan också tänka mig att jobba på olika ställen om det behövs.
 
Naim Fajzi och Linda Wikebo har hört fler kollegor som vill gå upp i heltid nu. 
- Men man måste ta det beslutet själv. Det kan ingen annan göra. Och man kan ju alltid testa innan, säger Linda Wikebo.
 
Inom socialförvaltningen har den så kallade heltidsresan gått över från projektform till att nu vara det som gäller inom förvaltningen. Heltid ska vara normen.
 
- Det handlar om att möta framtidens rekryteringsbehov men också om att få ett mer jämställt samhälle. Och för den enskilde är det viktigt för att få en ökad inkomst och pension, säger Magnus Björk, som lett socialförvaltningens projektgrupp för Heltidsresan.
 
Inom socialförvaltningen jobbar drygt 800 medarbetare deltid. De allra flesta finns inom fackförbundet Kommunals avtalsområde.
 
- ­­Ja, deltidsarbete har länge varit det normala så att säga. Det finns till exempel särskilda boenden som inte har haft annat än 75-procentiga tjänster, även om det har funnits vissa möjligheter att jobba mer, säger Annikki Björnlund, Kommunals huvudskyddsombud inom socialförvaltningen.
 
Annikki Björnlund menar att heltidsresan innebär ett förändringsarbete och ett annat synsätt, där målet är att heltidsarbete ska vara normen, att anställningarna ska vara på heltid.
 
- Samtidigt vet vi att medarbetare i olika verksamheter upplever att de inte orkar jobba heltid. Detta är något som det behöver arbetas med, att få en arbetsmiljö där förutsättningarna är sådana att alla orkar jobba hundra procent. Det är viktigt att ha en dialog om heltidsarbete som norm i arbetsgrupperna och att medarbetarna är delaktiga i hur detta ska lösas på bästa sätt just i deras verksamhet, säger Annikki Björnlund.