Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fakta kring planer på teststräcka

Publicerad 2019-12-30 15:45
Därför planerar Region Gotland att genomföra tester på en vägsträcka.
Med anledning av en artikel i media och debatt i sociala medier, om den teststräcka på en av regionens vägar som Region Gotland planerar för, vill vi förtydliga med viss fakta.
 
Region Gotland testar i nuläget inte vägsalt på någon av regionens vägar, totalt cirka 220 km vägsträcka.
Trafikverket gör dock ett test med att använda salt på delar av Färjeleden, närmare bestämt Hamnbacken. 
 
Däremot förs en dialog om planer på att testa olika metoder för att få ner halterna av skadliga PM10-partiklar som idag överskrids vid ett antal tillfällen per år. Testerna kan komma att genomföras på en avgränsad vägsträcka. Där kan bland annat granitkross, kalksten och saltblandningar testas för att se hur luften påverkas.
 
De skadliga partiklarna uppstår under hela året, såväl vår, sommar, höst som vinter.