Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förhållandevis lugn jul i vården

Publicerad 2019-12-27 14:35
Under julaftonen var det inte så många som sökte vård på Gotland.
Det var relativt lugnt både på sjukvårdsrådgivningen 1177, vårdcentralernas primärvårdsjour på Korpen och akutmottagningen på Visby lasarett (tid till primärvårdsjouren kan endast bokas via sjukvårdsrådgivningen).
 
På juldagen var det betydligt fler som sökte sjukvård och sökorsakerna har bland annat varit infektionssymtom och cirkulationsbesvär. Vårdplatsläget på Visby lasarett är relativt gott och vårdavdelningarna rapporterar att de haft en bra julhelg.   
 
1177 Vårdguiden viktigaste vägen till rätt vård
Fortfarande är det 1177 Vårdguiden som är viktigaste vägen till rätt vård. Där finns råd om egenvård som till exempel beskriver hur man själv tar hand om feber, influensa, vinterkräksjuka och när behov av medicinsk bedömning finns. Du kan också ringa till sjukvårdsrådgivningen 1177. Vid livshotande tillstånd ska du kontakta 112.