Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Programkatalog skickas ut inför gymnasievalet

I början på januari dimper vår nya utbildningskatalog ner i brevlådorna hos elever i årskurs 9 som ska välja till gymnasiet. Där hittar du även information om Wisbygymnasiet och om det kommande gymnasievalet.

Elever som går på våra introduktionsprogram får katalogen via studie- och ykesvägledare.

Se katalogen