Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Pojke med dockvagn

Förskolepersonal vässar sin vägledningskompetens

Publicerad 2020-01-07 07:30
Idag den 7 januari samlas cirka 600 pedagoger från alla förskolor på Gotland, såväl kommunala som fristående, för en kompetensutvecklingsdag där studie- och yrkesvägledningen står i fokus.

Kompetensutvecklingsdagens föreläsare kommer att ge olika infallsvinklar som är viktiga att ta med sig i arbetet med vägledning i förskolan.

Föreläser om framtidens yrkesområden gör Sofia Rasmussen. Hampus Nessvold belyser hur man kan jobba mot destruktiva manlighetsnormer och Milad Mohammadi kommer att berätta om hur det är att vara nyanländ i Sverige och om att jobba inkluderande i alla utbildningsformer.

Slutligen kommer Nina Rung att prata om jämställdhet, normer och våldspreventivt arbete i förskolan. Hon kommer även att presentera nästa stora satsning som hon är delaktig i på ön, nämligen att processleda pedagoger från ALLA förskolor på ön i våldspreventivt arbete.

- Genom att fortbilda pedagoger i normmedvetenhet, jämställdhet och gemensamt få framtidsspana får vi fler barn och elever från förskola och vidare upp i skolsystemet att bli medvetna om sig själva, sin omvärld och sina framtidsmöjligheter, säger Susanne Svensson, verksamhetsutvecklare inom området skola arbetsliv vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, och ansvarig för kompetensutvecklingsdagen och programmet.

- Det behövs mer av vägledning i undervisningen och det i god tid för att individer senare ska kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval och kunna få stöd i att skapa goda möjligheter för sitt livOm det är någonstans som detta är viktigt så är det i förskolan. Det är i leken och i dynamiken med dessa ”första” vuxna som normer och värderingar kring yrken och arbetsliv byggs upp, säger Erik Bäckström projektledare för kompetensförsörjningsprojektet Kompetenta Gotland.

Kompetensutvecklingsdagen finansieras inom ramen för Hållbara Gotland (Tillväxtverket/Region Gotland) och projektet Kompetenta Gotland.

Programmet i detalj

Läs mer

www.gotland.se/kompetentagotland