Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kundtjänst öppettider under jul och nyårshelgerna

Under julhelgens röda dagar är Klart Vattens kundtjänst stängd.
Ordinarie öppettider gäller: 23 och 27/12 samt 2-3/1.
 
God Jul & Gott nytt år
önskar Klart Vatten