Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny e-tjänst för ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning

En ny e-tjänst för ansökan/anmälan om enskilt avlopp. Enklare, snabbare och säkrare!

Vi har nu glädjen att kunna informera er om att Samhällsbyggnadsförvaltningen har lanserat en ny e-tjänst.

För detta krävs e-legitimation. Kom ihåg att situationsplan för din fastighet och planerad avloppslösning måste bifogas.

 
Ansökan/anmälan enskild avloppsanläggning hittar du i Region Gotlands e-tjänstportal: https://etjanst.gotland.se/oversikt/overview/713
 
Vi mottar tacksamt synpunkter på e-tjänsten till vår kundtjänst, Tel 0498-26 95 90 eller e-post klartvatten@gotland.se.