Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild: Blodtryckstagning (Foto: Mostphotos)

Vården under jul och nyår

Publicerad 2019-12-19 06:12
Den gotländska hälso- och sjukvården och tandvården står redo inför stundande helger. Förlängd primärvårdsjour vissa helgdagar är en av flera åtgärder som ska öka tillgängligheten.
Så här gör du om du behöver vård:
 
1177 Vårdguiden i första hand
På 1177 Vårdguiden www.1177.se/gotland finns egenvårdsråd som till exempel beskriver hur man själv tar hand om feber, influensa, vinterkräksjuka och när behov av medicinsk bedömning finns. Du kan också ringa till sjukvårdsrådgivningen 1177. Vid livshotande tillstånd ska du kontakta 112.
 
Akutmottagningen - för akut vård
 – På akutmottagningen kommer vi att kunna ta hand om alla patienter som är i behov av akut vård. Det sker alltid en medicinsk prioritering så att patienterna med de största vårdbehoven går före patienter med lägre prioritering. För patienter med symtom som kan vänta, tills bedömning kan ske på vårdcentralen, kommer att uppmanas vända sig dit eller till sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden, säger sjukvårdschef Cathrine Malmqvist.  
 

Vårdcentralernas öppettider jul och nyår

Vårdcentralerna Slite, Hemse, Wisby söder och Visby Norr har ordinarie verksamhet den 23, 27 och 30 december, samt 2–3 januari.
 
Primärvårdsjouren är förlängd och öppen 25–26 december samt den 1 januari, klockan 09.00–15.00. Övriga röda dagar öppet klockan 09.00–13.00. Besök till primärvårdsjouren bokas via sjukvårdsrådgivningen 1177.

Akut tandvård

- Vid akut behov av tandvård på vardagar uppmanar vi alla att alltid kontakta den klinik man normalt brukar gå till. Ju tidigare på dagen man hör av sig desto större är chansen att få en tid samma dag, säger Göran Gynther, tandvårdschef och chef för Folktandvården.  
 
Om du inte har någon "egen" tandläkare, eller om den vanliga tandläkarmottagningen är stängd, kan du uppsöka Folktandvården Wisbys drop-in jour som är öppen vardagar klockan 9.00–11.00 och 13.00–14.00.
 
Under jul- och nyårshelgerna finns det även en jour för telefonbokning på telefon 0498-20 36 79. Jouren är öppen 25 och 29 december, 1 och 5 januari, klockan 9.00 - 11.00.

Vid allvarlig skada eller sjukdom

Om du blir allvarligt sjuk eller om det inträffar en olycka – ring SOS Alarm, telefon 112.