Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Planeringssekreterare
Margaretha Qviström
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: margaretha.qvistrom@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppettider under jul- och nyårshelgen

Vi har begränsade öppettider under julledigheten. 

Den 23, 27 och 30 december har vi stängt. 

Den 2 och 3 januari har vi öppet mellan kl 8.00-12.00. 

Från och med den 7 januari gäller ordinarie öppettider igen.