Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avbruten upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö FVM

För få anbud uppfyller de obligatoriska kraven.