Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fyrverkerier vid högtider eller evenemang

Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Det kan också finnas krav på tillstånd.

Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador, då det ofta är minderåriga som är inblandande i olyckor med fyrverkeripjäser.

Lokala bestämmelser på Gotland

Det krävs tillstånd av polisen för att få använda pyrotekniska varor inom Visby innerstad. Det är förbjudet att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor i gallerian på Östercentrum och närmare domkyrkan i Visby än 100 meter.

Ansvar

Den som avfyrar fyrverkerier ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas. Om användningen sker vid en allmän sammankomst exempelvis vid en fotbollsmatch eller konsert, ansvarar i första hand den som anordnat tillställningen. För användning av pyrotekniska varor på en idrottsanläggning krävs tillstånd av polisen.

Ibland behövs tillstånd

Utöver vid evenemang på en idrottsanläggning kan tillstånd behövas om fyrverkerier ska avfyras utomhus. Det krävs om användningen, med hänsyn till tid, plats eller övriga omständigheter, skulle kunna innebära en risk för skada eller olägenhet för person eller egendom.

Är du osäker på om du behöver tillstånd, kontakta räddningstjänsten på telefon 0498-26 90 00 eller polisen på telefon 114 14.

Vid fyrverkerier inomhus vid allmänna sammankomster krävs tillstånd. Polisen kan pröva möjlighet till undantag.

Ny lag från 2019

Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från polisen och en särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen.

Ansökan om tillstånd för fyrverkerier.

Bra att tänka på

  • Smällare är förbjudna i Sverige.
  • Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.
  • Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor eller liknande varor som är avsedda att användas inomhus.
  • För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Mer information om användande av svävande lyktor och ballonger finns hos transportstyrelsen: Krav för svävande lyktor och ballonger

För mer information se:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om fyrverkerier

Polisen angående tillstånd för fyrverkerier