Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klart vattens Kundtjänst är stängd

Klart vattens kundtjänst är stängd under måndagen den 9e december pga. av utbildning.

Vi kommer att ha kundtjänst öppen som vanligt efter Tisdag den 10 december.