Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Från vänster: Noel Montelin, Hannes Österdahl Österborn och Johan Burvall - kulturskolestipendiater. Foto: Pierre Wilén.

Nu ska årets kulturskolestipendiater koras

Publicerad 2019-12-02 10:03
På fredag kväll, i samband med årets sista Huskonsert, prisas årets kulturskolestipendiater i Almedalsbiblioteket i Visby. Det handlar bland annat om utdelning av Musik-Pelles stipendium som i år går till fagottisten Magdalena Scheid.

Stipendier delades även ut från Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond till: Johan Burvall (piano), Hannes Österdahl Östborn (euphonium) och Noel Montelin (klarinett). Alla tre är sedan många år tillbaka elever på Kulturskolan Gotland.

På fredagens huskonsert (som startar klockan 18.00) möts etablerade musiker, unga talanger och glada amatörer som bjuder på ett varierat program med musik av Bach, Scarlatti, Martin m.fl. Musik-Pellestipendiaten Magdalena Scheid kommer att framföra ett stycke tillsammans med pianisten Gisela Herb. Publiken kommer också att få lyssna till årets Mårtenssons-stipendiater.

Om stipendierna

Musik-Pelles stipendium har delats ut varje år sedan år 1979 till stöd för högre musikutbildning och företrädesvis gotländsk ungdom. Musik-Pelle hette egentligen Ernst Pettersson och han var en frontfigur inom musiken på Gotland från det att han kom hit som 13-årig musikelev till dess att han dog 1974. Musik-Pelle spelade både trumpet och fiol. Han kan sägas vara den som startade Gotlands musikskoleverksamhet med bland annat orkestern Rödrockarna som så småningom övergick till konstellationen Ö-bandet. Ö-bandet finns fortfarande på kulturskolan.

Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond instiftades år 2002 och har sedan dess delat ut stipendier till musikaliskt begåvade ungdomar mellan 15 och 20 år vid Kulturskolan Gotland. Katarina Mårtensson spelade tvärflöjt i Strumpebandet på kulturskolan.

Margaretha Scheid, Musik-Pellestipendiat 2019

Så här beskriver årets Musik-Pellestipendiat Magdalena Scheid sig själv:

”Min musikaliska bakgrund började på Kulturskolan på Gotland, i Visby där jag kommer ifrån. Den tiden och de upplevelser jag fick vara med om på Kulturskolan på Gotland har jag alltid varit otroligt tacksam och glad för. Där fick jag sjunga i barnkören och även lära mig spela blockflöjt vid sju års ålder till strax fyllda femton år. Sen flyttade jag till Stockholm och sökte in på blockflöjt till gymnasiet på Södra Latins spetsutbildning i musik. På Södra Latin fick jag möjlighet att lära mig spela fagott, vilket jag fortsatte med efter gymnasiet som huvudinstrument. Just nu går jag tredje läsåret på kandidatprogrammet i klassisk musik vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Jag planerar att fortsätta med musiken och jobba som musiker och fagottist i en orkester i framtiden.”

Huskonsertserien startade år 2015 på initiativ av violinisten Maria Wernberg och pianisten Gisela Herb och arrangeras i samarbete med Kulturskolan Gotland. 

Syftet med de offentliga huskonserterna är att skapa en inspirerande miljö som befrämjar nya musikaliska möten och förenar såväl professionella musiker, amatörmusiker och elever, olika generationer och nationaliteter. Tanken är också att nå nya målgrupper av konsertbesökare med fri entré samt ”socialt” fika, i form av knytklas, efter konserterna.