Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Renoveringen av Hemsebadet skjuts ett år framåt

Publicerad 2019-12-02 07:56
Tekniska nämndens arbetsutskott har beslutat att avbryta upphandlingen gällande renoveringen av Hemsebadet. Anledningen är att anbuden som kommit in är för höga. Renoveringen skjuts ett år framåt.

- Anbuden ligger mycket över den budget som vi räknade med så vi kan inte genomföra detta välbehövliga renoveringsprojekt just nu, förklarar nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg.

Arbetsutskottet återremitterade därför ärendet till teknikförvaltningen som ska gå ut med en ny upphandling där kravet på att bassängen ska vara 25 meter och tre centimeter stryks. Anledningen till denna strykning är att det krävdes att riva en av bassänggavlarna för att klara detta mått, vilket fördyrade bygget avsevärt.

Att det blir ett års fördröjning av projektet beror på att byggnationstiden sett över året ska passas in så att den påverkar verksamheterna som nyttjar anläggningen så lite som möjligt. Anläggningen är inte heller i ett akut dåligt skick så att den genast måste stänga. Den beräknas kunna hålla minst ett år till.

Håller cirka 50 år

Nämnas kan att det i Sverige finns cirka 450 badhus och flertalet av dessa står inom en snar tid för valet att renoveras eller bytas ut. Man brukar kunna förvänta sig att ett badhus har en livslängd på omkring 30 till maximalt 50 år. Hemse badhus (Kv. Tofsvipan 12) byggdes 1976 och behöver därför renoveras. Där finns problem med ytskikt, men också rost och läckage. System för vattenrening och ventilation behöver bytas ut. Även arbetsmiljön för driftpersonalen blir förbättrad genom ett nytt vattenreningssystem.

Nämnden planerar att begära tilläggsanslag för renoveringen.