Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Snötider på gång – därför snöröjs vissa vägar först

Publicerad 2019-11-29 08:00
Region Gotland, teknikförvaltningen, har snöröjningsberedskap sju dagar i veckan från sista helgen i november till sista mars.

Region Gotland snöröjer i tätorterna på ön. Vägarna mellan tätorterna är Trafikverkets ansvar. Just snöröjning är inte den största delen för Region Gotlands personal, utan det är halkbekämpningen.

Tänk också på snöröjarnas framkomlighet, exempelvis ska häckar och buskar som kan hindra snöröjningen var klippta.

I denna snörika kortfilm nedan från mars 2018 får vi dessutom veta mera och också se chefen göra snöänglar…