Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämnden vill ha en fördubbling av kollektivtrafiken

Publicerad 2019-11-28 14:11
Tekniska nämnden beslutade vid sitt möte den 27 november att omfånget av öns kollektivtrafik i nästa upphandlingsperiod, som startar 2023, ska ökas.

Det eniga beslutet i nämnden innebär faktiskt en fördubbling av antalet kilometer som körs på ön varje år till 4,5 miljoner kilometer. En kraftfull ambitionshöjning av busstrafiken på Gotland!

Se kortfilmen nedan där nämndens ordförande Karl-Johan Boberg förklarar beslutet.