Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Minnesplats för alla som tjänstgjort utomlands för Sverige

Publicerad 2019-11-28 08:25
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet den 27 november låta Fredsbaskrarna Gotland Sveriges Veteranförbund (SVF) få donera ett ”monument”/minnesplats i form av en sittmöjlighet i Palissaderna i Visby.

- Det ska bli en fin minnesplats mitt i Palissaderna som inte bara ska vara till för militärer som tjänstgjort utomlands, utan för alla som tjänstgjort utomlands för Sverige, säger nämndens ordförande Karl-Johan Boberg.

Det är Fredsbaskrarna Gotland/Sveriges veteranförbund som ska donera ett monument/minnesplats med syfte att minnas och hedra de som har tjänstgjort för Sverige och stått upp för demokrati och mänskliga rättigheter i andra länder.
- Minnesplatsen är ett hedrande av alla som tjänstgjort utomlands. De uppskattas ofta för lite, tycker Karl-Johan Boberg.

Utformas nu

Sittplatsen med en informationsskylt ska nu utformas. Den ska kunna användas av allmänheten som besöker platsen. Framtagandet av sittplatsen med skylt bekostas av Fredsbaskrarna Gotland Sveriges Veteranförbund (SVF) som också ska stå för underhållet och driften av minnesplatsen. Man planerar att inviga minnesplatsen till sommaren 2020.