Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Energimingel – blicka in i framtidens Gotland!

Publicerad 2019-11-27 11:47
Välkommen till glöggmingel och föreläsning av tre gotländska projekt som går före i energiomställningen. Låt er inspireras av nya innovationer och blicka in i framtidens Gotland!
TID OCH PLATS
Tisdag 17 december klockan 14:30 - 16:00
Lokal: Ljusgården i Rådhuset. Visborgsallén 19, Visby. 
 
PROGRAM
Förstudie Vätgas och energilagring
Går det att producera vätgas på Gotland och lagra energi från fossilfria källor? I denna förstudie undersöks förutsättningarna för småskalig produktion och lagring på lantbruk med egen sol- och vindkraft. Lantbrukarnas riksförbund Gotland driver förstudien.
 
Fossilfritt kött
Fossilfritt kött är ett hållbarhetsprojekt som strävar efter en fossilfri köttproduktion på Gotland, hela vägen från ax till limpa. Projektet arbetar med hela produktionskedjan - uppfödning, slakt, styckning, paketering, förädling och slutligen försäljning till konsument. Projektet är ett samarbete mellan Gotlands Slagteri och LRF Gotland.
 
Austerland Energi
På Östergarnslandet vill man med gemensamma krafter ta tillvara på bygdens förnybara energiresurser - sol, vind och biobränslen. Projektet tittar bland annat på lösningar för gemensamma solcellsanläggningar, laddplatser för elbilar och användning av biokol. Visionen är en stark samlingsplats på Östergarnslandet för alla med kunskap och idéer kring hållbarhet och klimatfrågor.
 
Medverkande: Josefin Knudsen, Fredrik Sundblad och Wolfgang Brunner
 
ANMÄLAN
Anmälan till: rattagront@gotland.se
Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Vi bjuder på glögg och pepparkakor.