Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klintehamns nya lekplats invigs på lördag

Publicerad 2019-11-26 09:04
Lekplatsen i Klintehamn har renoverats. Nu är ”djungellekplatsen” klar och på lördag, den 30 november, invigs den av tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg i samband med Klintehamns julmarknad.

Det är en efterlängtad renovering. Lekplatsen var nedsliten och har nu byggts med ett djungeltema som ledstjärna vilket tagits fram efter dialog med barn i trakten. Lekplatsen är också delvis tillgänglighetsanpassad.

Gummiasfalt har lagts direkt på asfalten och skapar därmed en säkrare och mer tillgänglig lekyta. Sand har bytts ut mot träflis vilket gör ytan mer tillgänglig. Ny belysning skapar en tryggare plats för besökare och ger möjlighet till lek under en större del av året.

Lekplatsen invigs på lördag klockan 14.30 av Karl-Johan Boberg i samband med julmarknaden. Medverkar gör också landskapsarkitekt Emilia Friberg Olsson på teknikförvaltningen som arbetat med projektet.