Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fest på Gotlands äldreboenden

Publicerad 2019-11-25 16:10
Tack vare pengar från Åkermanska stiftelsen är det festtider på Gotlands alla äldreboenden.
– Vi använder pengar från stiftelsen till att ordna festmåltider på Gotlands äldreboenden, både regionens egna och de i privat regi, säger socialförvaltningens ekonomichef Anna-Lena Gutedal.
 
Stiftelsen Åkermanska förvaltas av Region Gotland och tidigare har pengar därifrån gått till julkorgar i hemtjänsten.
 
– Det här är väldigt uppskattat. Flera boenden har redan haft fest och på andra ställen är det på gång, säger Anna-Lena Gutedal.
 
Pengarna från fonden räcker till ett måltidskuvert på 250 kronor per person.