Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Telefonister i arbete

Regionupplysningen byter växelfunktion

Publicerad 2019-11-25 07:00
Region Gotland gick in i ett nytt telefoniavtal den 1 november 2019 som innebär vissa förändringar. Bland annat byter regionupplysningen sin växelfunktion och vid övergången kan servicen till medborgare påverkas. Övergången sker den 26 november.

Flera av Region Gotlands kundtjänster använder ett system som möjliggör flexibla kömeddelanden med information om köplats, återuppringning och kundservice via alla typer av media. Kundtjänsten får också överblick över hur många samtal det finns i kö så att bemanningen kan anpassas för att hålla nere kötiden.

Från och med tisdagen den 26 november kommer även Regionupplysningen, som nås via Region Gotlands telefonväxel, jobba i samma system. Själva övergången sker med start klockan 07.00 och under en period kan servicen påverkas.

— Med regionupplysningens övergång till samma system som övriga kundtjänster, ser vi stora möjligheter till förbättring av servicen till dem som behöver komma i kontakt med regionens verksamheter. Servicen som våra medborgare är vana vid att få kan påverkas under en övergångsperiod, men vi ber om överseende med detta, säger Marie Flemström, chef på enheten för medborgarservice på Regionstyrelseförvaltningen.

Fler knappval efter medborgarförslag

I samband med uppgraderingen kommer huvudnumret till Region Gotland, 0498-269000, att få en utökad knappvalsmeny. Ett val för hälso- och sjukvård har lagts till. Medborgare som ringer in kommer  att mötas av det utökade knappvalet, och får när så behövs hjälp av regionupplysningen att hitta rätt. Detta synliggörande av hälso- och sjukvården har gjorts efter önskemål från medborgare. De övriga knappvalen för att nå regionens verksamheter inom t ex avfall, bygglov och kollektivtrafik kommer att vara kvar.