Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Almedalsveckans logotyp

Almedalsveckan nominerad till varumärkespris!

Publicerad 2019-11-20 08:27
Almedalsveckan är en av fem nominerade till Signumpriset, ett pris som varje år uppmärksammar en organisation som utmärker sig i att arbeta långsiktigt och strategiskt med att vårda sitt varumärke. Det är 26:e gången som priset delas ut. Övriga nominerade är BOB, Husqvarna, Intrum och Östersjöfestivalen.
- Det är extra roligt att just Almedalsveckan blir nominerad, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan. Att vår fantastiska mötesplats får den här typen av uppmärksamhet. Almedalsveckan är en demokratisk mötesplats som skapas av alla som är med och bidrar med engagemang, evenemang och entusiasm.
 
Signumpriset är instiftat för att öka nordiska företag och organisationers konkurrenskraft och medvetenhet om vikten av ett aktivt arbete med sina varumärken. De nominerade bedöms utifrån en rad kriterier som innefattar konkreta exempel på hur varumärket förmedlas i text och bild till anställda och kunder och hur den långsiktiga utvecklingen sett ut.
 
- Vi i projektgruppen kring Almedalsveckan har inför nomineringen satt samman dokument och riktlinjer i en varumärkeshandbok. Det är med stolthet vi kan konstatera att vi har en röd tråd i allt vi gör, från val av bilder till hur vi uttrycker oss i text, ja i allt det som bygger Almedalsveckans varumärke, säger Mia Stuhre
 
Under de 25 år som priset har delats ut har varumärkesarbetet hos hundratals nordiska företag hårdgranskats av en jury bestående representanter från marknadsföring, juridik och akademi. Av de 25 vinnande varumärkena kan nämnas Fjällräven, Pippi Långstrump, Polarn O. Pyret, Svenskt Tenn, Lantmännen, Gröna Lund och Svenska Dagbladet.  2020 års vinnare utses på Varumärkesdagen den 23 januari 2020.
 
För mer information
Mia Stuhre, projektledare Almedalsveckan
Telefon: 0498 26 90 85
E-post: mia.stuhre@gotland.se