Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till höstens vuxmässa

Den 27 november är det dags för höstens vuxenutbildningsmässa. Kom och få reda på mer om våra utbildningar och dina framtidsmöjligheter.