Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Första spadtaget för unik elväg på Gotland

Publicerad 2019-11-14 11:18
Nu är byggandet igång av världens första trådlösa smartroad. Den finns på Gotland, mellan Östercentrum och Visby flygplats. Vägen är en viktig milstolpe på väg mot minskad klimatpåverkan från vägtrafiken i Sverige. Vägen är unik i sitt slag, elbilar som åker där kommer att kunna laddas samtidigt som de kör.
Det smarta laddsystemet kommunicerar också med fordonen som laddas och bidrar till utvecklingen av förarlösa fordon. Region Gotland bidrar bland annat med kommunikation, infrastruktur och lokal expertis.
 
Smartroad Gotland är ett treårigt demonstrationsprojekt initierat av Trafikverket. En smartroad är en smart elväg som kan ladda olika typer av elektriska fordon medan de kör längs vägen. Därigenom minskas såväl klimatpåverkan som behovet av tunga batterier. Flera gotländska entreprenörer är involverade i projektet som ska pågå i tre år. 
 
Gotland har en uttalad ambition att vara en plats för demonstration av hållbara lösningar och gå före i energiomställningen. Elvägsprojektet är en del i det arbetet.
 
Det är ett konsortium under ledning av företaget ElectReon AB som står bakom elvägen. Ett 8 cm djupt spår fräses i asfalten för att rymma laddningsanordningen, därefter placeras spolar med jämna mellanrum utmed vägen och ny asfalt anläggs ovanpå.
 
Det första elektriska fordonet som kommer att utnyttja vägens laddmöjligheter är en elektrisk lastbil med släp som just nu genomgår sina slutgiltiga tester. Den kommer att börja trafikera vägen i början av nästa år. Lite senare kommer också en eldriven flygbuss att nyttja laddningen från vägen, samtidigt som den går i daglig skytteltrafik med passagerare till och från flygplatsen. 
 
Följande gotländska aktörer är involverade i projektet:
Caverion, Davitor, GEAB, Gotland Ring, World Ecological Forum, Gotlands bilfrakt, OSAB, Science park Gotland, Swedavia Visby Airport och Flygbussarna och Region Gotland.