Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Delprojekt Digital brevlåda klart

Med en digital brevlåda tar du emot utskick från oss på ett snabbt, säkert och miljövänligt sätt.

DiSa-projektet har nu nått mer än halvvägs och nu är delprojektet Digital brevlåda klart. Delprojektet har handlat om att göra det möjligt för oss att göra utskick till våra kunders digitala brevlådor.

Sedan en tid tillbaka är Region Gotland anslutet till Mina meddelanden och DiSa har haft en stor del i det arbetet. Nu kan alla med en digital brevlåda kan ta emot utskick även från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Flera utskick har redan gjorts digitalt och målet är att alla utskick från förvaltningen ska göras via Mina meddelanden från och med januari 2021. Det kommer innebära att vi sparar mycket tid och resurser.

När vi gör ett utskick görs en automatisk kontroll om mottagaren har en digital brevlåda eller inte. Om du inte skaffat en digital brevlåda ännu skrivs utskicket ut och skickas på posten som tidigare.

Antalet användare av Mina meddelanden ökar snabbt och nu har över 3,6 miljoner användare i Sverige anslutit sig. På Mina meddelanden kan du läsa mer om hur det fungerar och om de olika digitala brevlådorna: Kivra, eBoks, Digimail och Min myndighetspost.