Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vägarbeten mellan 19 och 21 november påverkar busslinje 22

Publicerad 2019-11-12 11:27

Trafikverket utför vägarbeten på väg 147 mellan korsningen vid Boge och Slite. Vägen kommer därför att bli avstängd för all trafik 19-21 november 2019. Det påverkar även trafiken på busslinje 22:

  • Hållplatsen Mojner kan inte betjänas, resenärer hänvisas istället till hållplatsen Slite södra.
  • På hållplatsen Boge kors kan hållplatsläget mot Slite inte betjänas. Bussarna stannar istället vid infarten till vägen mot Othem. Hållplatsläget mot Visby betjänas som vanligt.
  • Körtiden blir längre på grund av trafikomläggningen, vilket kan orsaka förseningar.