Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Pride-flagga på Österport i Visby

Därför flaggar regionen med regnbågens alla färger

Publicerad 2019-11-12 08:08
Förtroende, omtanke och delaktighet är den värdegrund som Region Gotlands verksamheter utgår ifrån.

I begreppet omtanke finns alla människors lika värde som en av grundstenarna. De mänskliga rättigheterna, fastställda av FN, innebär att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det innebär bland annat att vi har samma rättigheter oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

I dag startar Gotland Pride-festivalen och Region Gotland är medarrangör. Festivalen är till för alla, oavsett ålder, kön, skostorlek, bakgrund, sexuell läggning eller etnicitet.

Enligt Region Gotlands riktlinjer för flaggning så kan ”övrig” flagga hissas på Österport då det finns särskilda skäl. Syftet ska vara att stödja oegennyttiga och icke-kommersiella ändamål och/eller organisationer som främjar och har sin grund i mångfald, jämlikhet och medmänsklighet. Beslut om flaggning med ”övriga” flaggor fattas av regionstyrelsens ordförande.

 - Mångfald och respekt för alla människors lika värde är viktigt. Därför är regionen med och manifesterar genom att vi flaggar med regnbågsflaggan på Österport under Gotland Pride-festivalen, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C).