Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB-TV: Finsam bjöd på frukost

Publicerad 2019-11-08 18:32
Idag genomförde Finsam Gotland ett frukost möte där arbetsmarknads- respektive integrationsenheten fanns med för att berätta om sina verksamheter och läget just nu.

Bland annat om arbetet i Vuxkomp kring personer som behöver insatser för att komma in eller tillbaka till arbetsmarknaden och läget kring mottagandet av nyanlända. 

Se filmen från mötet