Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Snart dags för Gotland Pride

Publicerad 2019-11-07 17:00
2019 års Gotland Pride startar på tisdag, den 12 november, och pågår till och med söndagen den 17 november. Välkommen att vara med på en vecka som är till för alla!

Gotland Pride startade som Gotlands Regnbågshelg 2012 och har sedan dess vuxit i både deltagande arrangörer och antal programpunkter. Gotland Pride lyfter fram att regnbågens alla färger och uttryck finns och behövs i samhället.

Gotland Pride vill tillsammans med fler bidra till ett öppnare och mer mångfaldigt Gotland för alla.

Gotland Pride arrangeras i år den 12-17 november. Det är en festival för alla. Det här är festivalen för dig som vill fira mångfald, öppenhet och mänskliga rättigheter. Syftet med festivalen är att skapa mötesplatser för människor och organisationer för att stärka, göra skillnad och tillsammans påverka samhället i positiv riktning både lokalt och globalt. Under veckan genomförs evenemang kring och om musik, workshops, film, politikerdebatt, teater, föreläsningar, utställningar, regnbågsmässa och fest.

Gotland Pride är ett nätverk av samverkansparter inom föreningsliv, företag och myndigheter på Gotland som vill lyfta hbtq-frågorna. Sammankallande för nätverket är samordningsgruppen som även koordinerar programmet och det gemensamma arbetet.

Gotland Pride har flera samverkanspartner och medarrangörer. En av dem är Region Gotland.

- Prideveckan är jätteviktig och ett superbra tillfälle att prata om de här frågorna, vi behöver bli bättre på att uppmärksamma att alla människor har lika värde och rättigheter, oavsett könsidentitet och sexuell läggning, säger Veronica Hermann, strateg inom folkhälsa och välfärd i Region Gotland.