Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Konkurrensverkets besked om upphandling av socionomkonsulter

Publicerad 2019-11-06 16:45
Konkurrensverket har granskat Region Gotlands upphandling av socionomkonsulter.
Det gäller konsulter som under 2018 stöttat individ- och familjeomsorgens arbete kring barn och unga.
På onsdagen meddelade Konkurrensverket att man anser att det var en otillåten direktupphandling och kräver därför att förvaltningsdomstolen dömer Region Gotland att betala 530 000 kronor i böter eller så kallad upphandlingsskadeavgift.
 
- Vi kommer att lämna ett yttrande till domstolen. Vi vet inte utgången av det har än, säger avdelningschefen för individ- och familjeomsorgen, Christina Godarve.
 
Konsulterna anlitades vid tillfällen då arbetsbelastningen var hög och det inte fanns tillräckligt med socionomer anställda.
– Vi jobbade intensivt med att försöka rekrytera men tvingades ta in konsulter för kortare perioder.
 
Ett nytt system för att upphandla konsulter blev klart den första oktober förra året. 
 
- Vi har under 2019 förändrat vårt sätt att anlita konsulter och vår ambition är att under 2020 inte anlita några konsulter alls, säger Christina Godarve.
 
Individ- och familjeomsorgen jobbar med att rekrytera socionomer och läget ser bättre ut framöver.